E-Mini S&P 500 Futures Pre-Market Analysis for Monday September 20, 2021

Today’s E-Mini S&P 500 futures (CME: ES, MES) pre-market analysis.

Context Report


Scenarios

Zones

Breakdown